czwartek, 17 marca 2016

Trwają roboty drogowe

Trwają roboty drogowe


Uwaga Uwaga Uwaga
Dziś w Polsce
Każdego dnia
Trwają roboty drogowe
Których nie było
Od lat

Aż dziwi się Pajdokracja
Na takie wielkie porządki
Bo jakże byli już pewni
Że już na wieki zostaną
Ich bolszewickie
I prawo zwyczaje
I sądy

Naród odzyskał tożsamość
Dość wszelkich afer i biedy
I pajdokracji
Powiedział jasno
Polska nie będzie już
Dla was rajem
Dość mataczenia
Dość życia
Na kredyt

Nic nie może Sanhedryn
Tu Naród też mówi jasno
Polacy przecież
To Wolny Naród
Trybunałowi
Wprost z Pajdokracji
Nie damy Kraju
Trzymać za gardło

I sypie się nagle wszystko
Koleś i Oleś też słaby
Nawet i Diabeł z Brukseli
Nawet i Diabeł z Wenecji
Patrzy bezradnie
Na wszelkie skargi donosy i teczki
Może dziś Polsce naskoczyć
Nawet już nawet
Nie aby aby

Uwaga Uwaga Uwaga
Dziś w Polsce
Jak cały kraj
Trwają roboty drogowe
Że tylko świst
Tylko wiatr

Tak mocna siła podmuchu
Aż w Trybunale
Głowią się
Wszyscy sędziowie
I biegli
Skąd nagle taki
W Narodzie
Skąd taki
Duch Niepodległy

Przez tyle lat wszystko spało
Naród był w dziwnym amoku
Że wszystko w ciemno by oddał
Dla kwitnącego Zachodu

Nawet i lasy i ziemię
Aż w szok wpadali
Unijni biegli
Jak wszystko
Chętnie oddają
C i jakże pokorni Polacy
Przyjmując status włóczęgi

I dzisiaj nagle ten sprzeciw
Próba osądu i bunt

Aż Pajdokracja
Jest przerażona
Gdzie tylko może
Gdzie tylko może

Ze skargą leci
I wszędzie sobie
Li tylko sobie
Mości to łoże
Wieczyste łoże
Na wieki wieków
Swój grób

Trwają roboty drogowe
Że tylko świst
Tylko wiatr
Fruwają teczki
Wszelkie donosy
Wszędzie tabliczki
Dość przeszkadzania
Bo Naród Polski
Musi być Wolny
I Niepodległy
Żeby w Wolności
I Niepodległości
I w Swojej Wierze
I Wierny Bogu
Po wieki wieków
By móc na swoim
U Siebie
Trwać

Stanisław J. Zieliński
18.03.2016 R