wtorek, 21 czerwca 2016

Pół wieku Danusi i Bogdana Kęsków...


  Pół wieku Danusi i Bogdana Kęsków

To już było
Tak pisane
Czcigodnym Jubilatom
Danusi i Bogdanowi
W 50 Rocznicę 
Powiedzenia Sobie Tak
przed Bogiem
W asyście Rodziny 
I Przyjaciół
 
Sakramentalne TAK Czcigodnych Jubilatów ...wobec Urzędu Stanu Cywilnego.

To już było
 Tak Pisane
Wspólny każdy dzień
Już pierwsze litery Imion
I dziś składnie ułożone
W ten jedyny
Jakże piękny
Jeden szyfr
BD
A więc
Bardzo Dobry 
A jaka ocena 
To i taki 
Los


I tak zatrzymani w czasie - w Sakramentalnym Tak -wypowiedzianym przed 50 laty ...wobec Siebie, wobec Boga, w asyście Rodziny i Przyjaciół - trwają do dziś...

 Danusia  w roli Mamy - z Córką Marzenką...

Bardzo Dobry
To ocena
Jakiż wymarzony sen
Każdy student w swym indeksie
Pragnie mieć
BD
A więc 
Bardzo Dobry
 ... i Boguś w roli Taty - z Synem Sławkiem.

Kiedy komu
Na kolejnym egzaminie
Komu tę najwyższą ocenę
BD
To jest Bardzo Dobry

Quartet Rodzinny Państwa Kęsków
 
Komu kiedy przyznać
Ów niezawodny certyfikat
Prymusa
A jak w indeksie
Tak potem w życiu

A tu proszę
Już codziennie
I to przez dziesiątki lat
Każdy jedną ma ocenę
Tylko BD
A więc ocena li tylko
Bardzo Dobra
...a tak wyglądają Czcigodni Jubilaci Danusia i Bogdan ...podczas świętowania  Srebrnego Jubileuszu. Prawda, że wyglądają tak samo jak przed 25 laty...Jak przed 50 laty...

Już w imionach 
Zapisana
Ta Żywota Nić
Iż codziennie
Tylko razem
Tylko razem iść
Życia pełen Dom

Po pół wieku
Wszystko jasne
Skąd udany
Każdy dzień
Już w imionachI tak poszli przez Pół wieku
Szczęścia pełen
Cały Los
Bo i Dzieci
Bo i Dzieci mają Dzieci
Sekret Losu
Już w Imionach
Sekret Szczęścia
 Marzena i Sławek...

I w każdej chwili
W każdym dniu

 Li tylko
Sama Ocena
Bardzo Dobra
BD

A Każdy
Każdy Prymus 
Niezawodny
Aż przyklęka Czas
Za pół wieku
W pierwszej ławce
Wobec Was
Czcigodni Jubilaci
Bogdanie i Danuto
Danuto i Bogdanie
Nawet Czas
Uznanie ma

Bo w Małżeństwie
Jak to w Domu
Różne chwile są
Tu li tylko


  
  ...i  kolejny  Quartet    Rodzinny - Sławek z Rodziną.
   Chrzest Martynki. 28.06.2003 r.


 
Szczęśliwe lata
Li tylko Szczęśliwy Los
                                                        Sławek z Wnuczką Natalką             .


...i kolejna Młoda Para na ślubnym kobiercu - Marzena i Jarek

A gdzie sekret
To już jasne

 Każdy o tym wie
I tak teraz już pisane
Tu w tym Domu
Każda chwila
Li tylko BD

                      Synowa Marzena z Wnuczką Natalką


Wnuczki Martynka i Natalka
I rozrasta się Ród Kęsków
Siłą Ducha
Mocą Wiary
Godnie trwa
Zapisując
Swoim życiem
Nowe pasma
Nowe pasma
Nowych lat
 Wnuczka Martynka

Ale źródło wciąż to samo
Ma swój punkt
Na mapie
Swoje miejsce
Także swoje miejsce
W czasie
To przed 50 Laty
Danuta i Bogdan
Postanowili
Pośród tylu
Dróg na świecie
Wybrać tę jedną
Tę jedyną
Li tylko swoją
Swoją własną drogę
A i dla swoich
Wszystkich
Pokoleń             Marzena z Nadinką 


Zięć Jarek z Córką Nadinką, Wnuczką Złotych Jubilatów
 - Danusi i Bogdana.

I od Kęski
Tak do Kęska
I tak w każdy
Nowy Dzień
Kęsków Ród
Coraz liczniejszy
Marzena i Jarek - ze swoim Skarbem...

A każdy Kęsek
I ten mniejszy
I ten większy
Jedyna
Niezastąpiona
Cząstka Rodu
A z  biegiem czasu
I coraz większa                                                     
Odnoga Rodu                                        
Coraz większa
Część Rodu 

                                                                             
Czcigodni Jubilaci
Danuta i Bogdan - dzisiaj. 
     Zdjęcia - z albumu rodzinnego Jubilatów
    ...poetyckim słowem opatrzył
      Stanisław J. Zieliński 

Gdańsk,25.06.2016 R