piątek, 28 października 2016

W płonących barwach Jesieni

Polska Dzisiaj

W płonących 
Barwach 
Jesieni 

Irenie Zdrojewskiej
W serdecznej Dedykacji i Tym Wszystkim, którzy pragną zatrzymać wszystkie Jesienne Liście - u Siebie - jak najdłużej...


Liście Moje
Jesienne Liście
Zostańcie
U Mnie
Do Wiosny
Na Wiosnę
Da Wam Pan
Nowe Życie
I Nowe Podniebne Szlaki

Zaszybujecie
Znowu nad głową
W bujnej koronie drzewa
Jesienne Liście
Zostańcie
U Mnie

Zostańcie do Wiosny
Zostańcie z troski o Was
Z troski
Mojego Serca
Tu Was ominą porywiste wichury
I przedzimowe
Wzburzone sztormy
Zostańcie 
U mnie
W tym swoim barwnym

Ciepłym klimacie
Płonącym Czasie
W każdej sekundzie
Aż cały Las
Wypełni się po brzegi
Tym całym
Płonącym blaskiem

Jesieni
Kolejna Jesieni
I dumna
I piękna

Zachwycająca
Czy jednak zawsze
Zawsze co roku
Tak piękne liście
Płonące w słońcu
Musisz co roku
Tak zawsze wszystko
Że co do Joty
Z drzew wszystkich strącać

Że są na zimę
Zawsze gołe drzewa
Ogołocone
Ze swoich koron
I nawet szum Wiatru
Nic nie pomaga

Biegnący
Ku Polom



Liście
Jesienne Liście
Radości
Chwile
I troski
Zostańcie u mnie
Zostańcie na pewno
Zostańcie
U Mnie
Do Wiosny

Pragnę Was Wszystkie
Przy sobie
Mieć zawsze
Wasz Los Gorący
Nadzwyczaj Piękny
Niech Świat Zachwyca
Jak zawsze co roku
W płonących Barwach
Jesieni
Ilustracje: Skarbiec Foto Ireny Zdrojewskiej
Wiktoria Rychert
Władysław  Dobrucki
Stanisław J. Zieliński
Archiwum Internetowe
Tekst: Stanisłąw J. Zieliński
29.10.2016 R