środa, 7 grudnia 2016

Stanisław J. Zieliński
Musimy się policzyć
Na nowo

Wiersze z cyklu:

"Ballada o Moherowym Berecie"
Gdański Dom
Wydawnictw Artystycznych
Bartek 2017

Wszelkie prawa  autorskie zastrzeżone - powielanie w postaci  tradycyjnego druku czy przegrywania na płytki CD - w całości lub fragmentami -  celem dalszego  rozpowszechniania bez  zgody Autora   - ścigane będzie z mocy prawa.