środa, 14 marca 2018

MOCNE!!! Senator Bonkowski: Nie możemy więcej przepraszać Żydów! Byliśmy...

o. Andrzej Klimuszko 2/3

Uciekał hitlerowcom i ubecji. Był prześladowany przez system komunistyczny i niezrozumiany przez Kościół, ale zawsze pomagał innym.Pod koniec życia o.Klimuszko opowiadał o swojej wizji przyszłości Europy. Miał ją dotknąć jakiś kataklizm, którego rodzaju nie mógł określić. Sugerował jednak, że Polska wyjdzie zwycięsko z tego kataklizmu, ominie ją nieszczęście i i będzie krajem najbezpieczniejszym w Europie. Wydaje się, że to niezbyt jasno sformułowane widzenie dotyczyło przemian transformacyjnych w Polce i tej części Europy, która znalazła się pod dominacją sowiecką.